Reparation/Besiktning

Vi reparerar tak till alla fastighetsägare så som privata hus, industrier och kommunala fastigheter

Att låta oss reparera hos dig göra att du kan känna dig trygg med rätt kunskap på rätt plats och utförda arbeten som göra att dina värden tryggas.

Är ni som kund intresserad av att ett löpande serviceavtal? Vi kommer ut och gör ett serviceprotokoll där vi mäter upp och gör en bedömning av statusen på ditt/dina tak.

Ni får en status på ditt/dina tak och en uppskattad livslängd.

Vi erbjuder ett överenskommet avtal med fastpris och antal gånger/år som vi utför underhåll i from av reparation. Ni som kund ska känna er trygga och veta att fastigheten är i gott skick. Vi informerar när i tiden en takomläggning behöver utföras för att ni ska kunna planera olika serviceåtgärder för just er fastighet.